```

Italiensk språkkurs for alle - Språkskolen Parla Italiano

Parla Italiano
SPRÅKSKOLEN
Parla Italiano
Parla Italiano
tricolore
Gå til innhold

Fra hjemmet, jobben eller hytta

ONLINE KURS
Fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord

ITALIENSKKURS

Når du vil, hvor du vil,
hvor lenge du vil

SELVSTUDIUM KURS
Lyst til å ta en titt på innsiden?  Se en video av hva som møter deg her (VIDEO)
LÆR ITALIENSK AV EN ITALIENER

TOSPRÅKELIGE KURSLEDERE

Når du melder deg på et av våre italienskkurs, vil du møte en
kursleder som forstår deg og ditt språk, har erfaring fra
undervisning, og som følger et program som er skreddersydd for deg.
Alle kursene, uansett nivå, følger et detaljert program som
passer perfekt for ditt ferdighetsnivå.
Våre kurs følger rettningslinjene til Europarådets nivåskala.
Dette er et felles europeisk rammeverk for alle språk .
Skalaen brukes for å beskrive hvilke kunnskaper og
ferdigheter som er målet for hvert nivå.
Nivåskalaen består av totalt seks nivåer fordelt på otte semestre:

Du kan lese mer om nivåene her ¬Tilbake til innholdet