Velkommen til din italienske bokhandler - Språkskolen Parla Italiano

Parla Italiano
SPRÅKSKOLEN
Parla Italiano
Parla Italiano
tricolore
_________
Gå til innhold

Velkommen til din italienske bokhandler

Nettbutikk
BØKER
Tekstboka inneholder dialoger og små lesestykker, lytteprøver og skriftlige og muntlige oppgaver. Leksjonene er delt i en A- og B-del, der A-delen øver inn de viktigste strukturene, mens B-delen utdyper og setter stoffet inn i nye sammenhenger. Ny grammatikk presenteres i oversiktlige rammer i hver leksjon. I tillegg finnes det en minigrammatikk bakerst i boka
Tilgjengelig
kr 745,00
Legg til
Arbeidsbok 1 - Nivå A1a/A1b/A2
"Arbeidsboka består av ulike typer oppgaver fra ren drill til friskrivingsoppgaver. Det er lagt inn fire ""Test deg selv""-prøver som oppsummerer kunnskapene underveis, oversikt over ny grammatikk til hver leksjon og et alfabetisk glossar."
Tilgjengelig
kr 455,00
Legg til
Fasit A - Nivå A1a/A1b/A2
Fasiten inneholder løsninger og løsningsforslag til arbeidsoppgavene i arbeidsboka.
Bokmål/Nynorsk
Tilgjengelig
kr 145,00
Legg til
Italiensk lommeordbok
italiensk-norsk / norsk-italiensk
Italiensk lommeordbok inneholder ca. 33 000 oppslagsord fra italiensk og norsk dagligspråk. Ordboken er godt egnet for alle som er på reise i forbindelse med ferie, arbeid eller studier. Den inneholder også en liten grammatikk og parlør.

Med boken følger en kode som gir 2 måneders tilgang til den digitale utgaven av ordboken på www.ordnett.no

Format: 111 x 80 x 45 mm
Tilgjengelig
kr 219,00
Legg til
Italiensk ordbok
Italiensk blå ordbok er den mest omfattende norske ordboken til og fra italiensk. Den inneholder ord og uttrykk fra dagligtale, slang og litterært språk, men også fagord fra områder som medisin, teknologi, politikk, jus, økonomi og sport. Ordboken er oversiktlig og lett å finne frem i og passer godt for skoleelever, studenter, lærere, oversettere og andre som bruker italiensk språk.

Boken inneholder over 80 000 oppslagsord i tillegg til egen grammatikkdel med verbtabeller. Over 100 tipsrammer gir informasjon om italiensk kultur og samfunn og hjelper deg å unngå typiske språkfeil. Italiensk-norsk del er en helt ny og fullstendig omarbeidet utgave fra 2010.
Format: 208 x 149 x 55 mm
Tilgjengelig
kr 569,00
Legg til
Mini visuell ordbok
Tospråklig tematisk ordbok
5000 illustrasjoner i farger, 27 000 oppslagsord med direkte henvisning til illustrasjonene

Mini visuell ordbok er en gullgruve for alle språkelskere. Boken er tematisk bygd opp, med i alt 5000 fargerike illustrasjoner, og hver illustrasjon er beskrevet i detalj. Boken er tospråklig og retter seg mot den som er særlig interessert i språkene norsk og italiensk, og egner seg godt for oversettere.

Mini visuell ordbok er informativ på en oversiktlig måte og gir opplysninger som det nesten er umulig å finne andre steder. Boken har 27 000 oppslagsord.
Format: 172 x 141 x 34 mm
Tilgjengelig
kr 229,00
Legg til
Italiensk grammatikk
Dette er en enkel og oversiktlig innføring i moderne italiensk grammatikk. Alle temaer som gjennomgås er rikelig illustrert med eksempler fra moderne italiensk dagligtale som også er oversatt til norsk. Boken er tilpasset norske brukere, og det er særlig lagt vekt på å sammenligne norsk og italiensk språk. Boken er laget med tanke på bruk i skole- og kursundervisning, men er også godt egnet til selvstudium. Boken er forsynt med utfyllende verbtabeller som gir en fullstendig oversikt over bøyingsmønstrene for alle de vanligste italienske verbene. Geir Lima er cand.philol. med hovedfag i italiensk.
Tilgjengelig
kr 329,00
Legg til
Tekstbok 2 Nivå B1/B2/C1
Tekstboka inneholder dialoger og små lesestykker, lytteprøver og skriftlige og muntlige oppgaver. Som i BUONGIORNO 1 er leksjonene delt i en A-del og B-del, der A-delen øver inn de viktigste strukturene, mens B-delen utdyper og setter stoffet inn i nye sammenhenger. Ny grammatikk presenteres i iversiktlige rammer i hver leksjon. I tillegg finnes det en minigrammatikk bakerst i boka.
Tilgjengelig
kr 745,00
Legg til
Arbeidsbok 2 - Nivå B1/B2/C1
"Arbeidsboka består av ulike typer oppgaver fra ren drill til friskrivingsoppgaver. Det er lagt inn fire ""Test deg selv""-prøver som oppsummerer kunnskapene underveis, oversikt over ny grammatikk til hver leksjon, glossar til hver leksjon og et alfabetisk glossar."
Tilgjengelig
kr 495,00
Legg til
Lærerveiledning
"Lærerveiledningen inneholder nyttige tips og ideer til undervisningsbruk, tekstmanus til lytteøvinger i læreboka og fasit til Test deg selv""-oppgavene. Den inneholder utdypende kommentarer til geografiske steder og italienske kulturfenomener som er nevnt i læreboka.
En bok ment for lærere, men som også passer perfekt til dere som ønsker å utdype, teste, og ikke minst få forklaringer og tips på en pedagogisk og riktig måte."
Tilgjengelig
kr 715,00
Legg til
INNBUNDNE GRAMMATIKKHEFTER
Kompendium A1a
Her har du en komplett samling med alle dokumentene fra kurset A1a. Disse er også tilgjengelige for nedlasting i din verktøykasse. 33 sider i farger med regler og gode grammatiske forklaringer. Leveres innbundet i mappe med transparent forside.
Størrelse A4
Tilgjengelig
kr 85,00
Legg til
Kompendium A1b
Her har du en komplett samling med alle dokumentene fra kurset A1b. Disse er også tilgjengelige for nedlasting i din verktøykasse. 45 sider i farger med regler og grammatiske forklaringer. Leveres innbundet i mappe med transparent forside.
Størrelse A4
Tilgjengelig
kr 85,00
Legg til
Kompendium A2
Her har du en komplett samling med alle dokumentene fra kurset A2. Disse er også tilgjengelige for nedlasting i din verktøykasse. 36 sider i farger med regler og grammatiske forklaringer. Leveres innbundet i mappe med transparent forside.
Størrelse A4
Tilgjengelig
kr 85,00
Legg til
Fasit til arbeidsboka B1
Fasit til alle oppgavene i arbeidsboka fra leksjon 1 - 6
Format: Hefte A5
Tilgjengelig
kr 50,00
Legg til
Verbene i A1
34 verb bøyd i alle moduser og tempuser. Disse er de mest brukte verbene i det italienske språket. Lær deg disse verbene i presens, og du er godt igang med å bygge opp dine egne små setninger.
Alle verb er oversatt til norsk.
Tabell med oversikt over Modus og verbtider på norsk.
Innføring og forklaring i de tre verbgruppene Are, Ere og Ire

Format: A5
Tilgjengelig
kr 50,00
Legg til
Kompendium A2-laminert
Her har du en komplett samling med alle dokumentene fra kurset A1. 36 sider i farger med regler og grammatiske forklaringer . Alle sidene er laminerte og leveres i perm med skilleark for hver leksjon.
Størrelse A4
Tilgjengelig
kr 350,00
Legg til
Kompendium A1-laminert
Her har du en komplett samling med alle dokumentene fra kurset A1. 38 sider i farger med regler og grammatiske forklaringer . Alle sidene er laminerte og leveres i perm med skilleark for hver leksjon.
Størrelse A4
Tilgjengelig
kr 350,00
Legg til
Fasit til arbeidsboka B2
Fasit til alle oppgavene i arbeidsboka fra leksjon 7 - 12
Format: Hefte A5
Tilgjengelig
kr 50,00
Legg til
Ordbok
Italiensk ordbok med ca. 13.000 søkbare ord. Passer perfekt for deg som er deltaker på et av våre italienskkurs.

Leveres direkte via nedladting
Tilgjengelig
kr 50,00
Legg til
New!
Mingrammatikk
Minigrammatikken inneholder de viktigste reglene i italiensk rettskriving. Vi har i dette heftet lagt vekt på uttale, tallene og de viktigste grammatiske ordklassene som artikkel, substantiv, adjektiv, adverb og pronome.
Alle temaene er lett forklart med eksempler og oversettelse.

Format: Hefte A5 eller stiftet A4
Tilgjengelig
kr 50,00
Legg til
New!
Minigrammatikken inneholder de viktigste reglene i italiensk rettskriving. Vi har i dette heftet lagt vekt på uttale, tallene og de viktigste grammatiske ordklassene som artikkel, substantiv, adjektiv, adverb og pronome.
Alle temaene er lett forklart med eksempler og oversettelse.

Leveres direkte via nedladting
Tilgjengelig
kr 30,00
Legg til
New!
CD OG MINNEPENN
CD 100 - Nivå A1/C2
CD med 100 dialoger på både norsk og italiensk.
Perfekt for øvelser og repetisjoner.
Styrk ditt ordforråd og din lytteforståelse med over 6 timers dialoger fordelt på 100 argumenter.

Format: mp3
Tilgjengelig
kr 170,00
Legg til
Buongiorno 1 Nivå A1a/A1b/A2
De to cd-ene inneholder lesestykker og dialoger fra læreboka og lytteprøver fra arbeidsboka. Lydmaterialet egner seg både til avspilling i klassen og til hjemmeøvinger.
Tilgjengelig
kr 815,00
Legg til
Buongiorno 2 - Nivå B1/B2/C1
De to cd-ene inneholder lesestykker og dialoger fra læreboka og lytteprøver fra arbeidsboka. Lydmaterialet egner seg både til avspilling i klassen og til hjemmeøvinger.
Tilgjengelig
kr 815,00
Legg til
Minnepenn 100 - Nivå A1/C2
Minnepenn med 100 dialoger på både norsk og italiensk.
Perfekt for øvelser og repetisjoner.
Styrk ditt ordforråd og din lytteforståelse med over 6 timers dialoger fordelt på 100 argumenter.

Format: MP3

P.S: Kan også leveres med Bluetooth høyteler (Kr. 150,-)
Tilgjengelig
kr 250,00
Legg til
BOK + CD
CD Corso 1 - Nivå A1a/A1b/A2
Pakken inneholder CD med dialoger og lærebok med 28 situasjoner fra forskjellige italienske byer. Passer perfekt til selvstudium og lytteøvelser for deg som er på nivå A1 og A2
Tilgjengelig
kr 350,00
Legg til
CD Corso 2 - Nivå B1/B2/C1
Pakken inneholder CD med dialoger og lærebok med 25 situasjoner fra forskjellige italienske byer og fylker. Passer perfekt til selvstudium og lytteøvelser for deg som er på nivå B1 og B2 og høyere.
Tilgjengelig
kr 350,00
Legg til
LYDBØKER
Italiano 1
Med dette språkkurset er det en lek å lære seg språk på egen hånd!
Kurset bygger på LYTT - GJENTA - LÆR metoden.

Kurset er morsomt og brukervennlig, og har fokus på ord og setninger som du vil ha stor glede av på din neste tur til Italia.

Dette er et tospråklig kurs, hvor du først hører en frase på norsk,
som så blir gjentatt på Italiensk.

Du mottar lydfiler på ca. 3 timers spilletid, sammen med en arbeisbok på norsk og en på italiensk.

Produktet leveres direkte via nedlasting.
Tilgjengelig
kr 300,00
Legg til
La Divina Commedia
Den guddommelige komedie (it. La Divina commedia), skrevet av florentineren Dante Alighieri mellom 1308 og hans død i 1321, regnes som det viktigste epos i italiensk litteratur såvel som et av de mest betydningsfulle verker i verdenslitteraturen.

Komedien består av tre deler (cantiche): Inferno (Helvete), Purgatorio (Skjærsilden) og Paradiso (Paradiset), på henholdsvis 34, 33 og 33 sanger (canti).

Lydfiler og bok i PDF leveres direkte via nedlasting
Språk: Italiensk
kr 50,00
Legg til
Tilbake til innholdet